การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า
การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า
ชื่อเรื่อง :
การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
ชาญณรงค์ สายแก้ว
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์. 2552. การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์. (2552) การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์. การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.

ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์. (2552) การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.