ตัวประมาณความแปรปรวนของประชากรโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร
ตัวประมาณความแปรปรวนของประชากรโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร
ชื่อเรื่อง :
ตัวประมาณความแปรปรวนของประชากรโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิติ ศรีวงศ์ชัย
ผู้แต่งร่วม :
อำนวย มณีศรีวงศ์กูล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปิติ ศรีวงศ์ชัย. 2552. ตัวประมาณความแปรปรวนของประชากรโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ปิติ ศรีวงศ์ชัย. (2552) ตัวประมาณความแปรปรวนของประชากรโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ปิติ ศรีวงศ์ชัย. ตัวประมาณความแปรปรวนของประชากรโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.

ปิติ ศรีวงศ์ชัย. (2552) ตัวประมาณความแปรปรวนของประชากรโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0