การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ระบุชนิดของพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง [NEPENTHES]
การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ระบุชนิดของพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง [NEPENTHES]
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ระบุชนิดของพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง [NEPENTHES]
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อารีย์ อนุนิวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
อรุณรัตน์ ฉวีราช, ธวัดชัย ธานี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อารีย์ อนุนิวัฒน์. 2552. การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ระบุชนิดของพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง [NEPENTHES]. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

อารีย์ อนุนิวัฒน์. (2552) การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ระบุชนิดของพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง [NEPENTHES] . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

อารีย์ อนุนิวัฒน์. การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ระบุชนิดของพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง [NEPENTHES]. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.

อารีย์ อนุนิวัฒน์. (2552) การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ระบุชนิดของพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง [NEPENTHES] . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0