การเพิ่มคุณสมบัติการชอบน้ำของเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเมมเบรน
การเพิ่มคุณสมบัติการชอบน้ำของเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเมมเบรน
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มคุณสมบัติการชอบน้ำของเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเมมเบรน
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทราวุธ ราษีจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
อำไพ ชนะไชย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทราวุธ ราษีจันทร์. 2553. การเพิ่มคุณสมบัติการชอบน้ำของเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเมมเบรน. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ทราวุธ ราษีจันทร์. (2553) การเพิ่มคุณสมบัติการชอบน้ำของเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเมมเบรน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

ทราวุธ ราษีจันทร์. การเพิ่มคุณสมบัติการชอบน้ำของเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเมมเบรน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553.

ทราวุธ ราษีจันทร์. (2553) การเพิ่มคุณสมบัติการชอบน้ำของเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเมมเบรน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0