ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงราชย์ ไชยญาติ
ผู้แต่งร่วม :
เพ็ญประภา ศิวิโรจน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทรงราชย์ ไชยญาติ. 2553. ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ทรงราชย์ ไชยญาติ. (2553) ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

ทรงราชย์ ไชยญาติ. ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.

ทรงราชย์ ไชยญาติ. (2553) ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 21
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 11
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0