การเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชันโพลิซัลโฟน โดยการผสมเซลลูโลสอะซิเตตและอลูมินาเพื่อลดการเกิดฟาวลิง
การเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชันโพลิซัลโฟน โดยการผสมเซลลูโลสอะซิเตตและอลูมินาเพื่อลดการเกิดฟาวลิง
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชันโพลิซัลโฟน โดยการผสมเซลลูโลสอะซิเตตและอลูมินาเพื่อลดการเกิดฟาวลิง
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนพร กาญจนรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
อำไพ ชนะไชย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนพร กาญจนรัตน์. 2553. การเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชันโพลิซัลโฟน โดยการผสมเซลลูโลสอะซิเตตและอลูมินาเพื่อลดการเกิดฟาวลิง. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ธนพร กาญจนรัตน์. (2553) การเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชันโพลิซัลโฟน โดยการผสมเซลลูโลสอะซิเตตและอลูมินาเพื่อลดการเกิดฟาวลิง . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

ธนพร กาญจนรัตน์. การเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชันโพลิซัลโฟน โดยการผสมเซลลูโลสอะซิเตตและอลูมินาเพื่อลดการเกิดฟาวลิง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553.

ธนพร กาญจนรัตน์. (2553) การเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชันโพลิซัลโฟน โดยการผสมเซลลูโลสอะซิเตตและอลูมินาเพื่อลดการเกิดฟาวลิง . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0