ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยโกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด
ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยโกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด
ชื่อเรื่อง :
ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยโกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด
ปี :
2537
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โกศล เจริญสม
ผู้แต่งร่วม :
วิวัฒน์ เสือสะอาด

โกศล เจริญสม,โกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด. 2537. ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยโกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ;

โกศล เจริญสม,โกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด. (2537) ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยโกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

โกศล เจริญสม,โกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด. ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยโกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.

โกศล เจริญสม,โกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด. (2537) ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยโกศล เจริญธรรม และวิวัฒน์ เสือสะอาด. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0