ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
ชื่อเรื่อง :
ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
ผู้แต่งร่วม :
มนทกานติ ท้ามติ้น, สุพิศ ทองรอด, สิริพร ลือชัย ชัยกุล

นงลักษณ์ สำราญราษฎร์,นงลักษณ์ สำราญราษฎร์..[และคนอื่น ๆ]. 2554. ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830). กรุงเทพฯ:กรมประมง;

นงลักษณ์ สำราญราษฎร์,นงลักษณ์ สำราญราษฎร์..[และคนอื่น ๆ]. (2554) ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830). กรมประมง:กรุงเทพฯ.

นงลักษณ์ สำราญราษฎร์,นงลักษณ์ สำราญราษฎร์..[และคนอื่น ๆ]. ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830). กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2554. Print.

นงลักษณ์ สำราญราษฎร์,นงลักษณ์ สำราญราษฎร์..[และคนอื่น ๆ]. (2554) ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830). กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 28
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0