การผลิตแผ่นฟิล์มห่ออาหารจากของเหลือในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการดูดซับน้ำมันในอาหารทอด
การผลิตแผ่นฟิล์มห่ออาหารจากของเหลือในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการดูดซับน้ำมันในอาหารทอด
ชื่อเรื่อง :
การผลิตแผ่นฟิล์มห่ออาหารจากของเหลือในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการดูดซับน้ำมันในอาหารทอด
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
มณฑิรา นพรัตน์

พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,มณฑิรา นพรัตน์. 2553. การผลิตแผ่นฟิล์มห่ออาหารจากของเหลือในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการดูดซับน้ำมันในอาหารทอด. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,มณฑิรา นพรัตน์. (2553) การผลิตแผ่นฟิล์มห่ออาหารจากของเหลือในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการดูดซับน้ำมันในอาหารทอด. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,มณฑิรา นพรัตน์. การผลิตแผ่นฟิล์มห่ออาหารจากของเหลือในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการดูดซับน้ำมันในอาหารทอด. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. Print.

พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,มณฑิรา นพรัตน์. (2553) การผลิตแผ่นฟิล์มห่ออาหารจากของเหลือในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการดูดซับน้ำมันในอาหารทอด. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.