การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
ชื่อเรื่อง :
การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพโรจน์ วิริยจารี
ผู้แต่งร่วม :
ศักดา พรึงลำภู, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, สุภกิจ ไชยพุฒ

ไพโรจน์ วิริยจารี,ไพโรจน์ วิริยจารี..[และคนอื่น ๆ]. 2554. การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2. เชียงใหม่:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ไพโรจน์ วิริยจารี,ไพโรจน์ วิริยจารี..[และคนอื่น ๆ]. (2554) การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ไพโรจน์ วิริยจารี,ไพโรจน์ วิริยจารี..[และคนอื่น ๆ]. การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2. เชียงใหม่:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.

ไพโรจน์ วิริยจารี,ไพโรจน์ วิริยจารี..[และคนอื่น ๆ]. (2554) การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.