ปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด
ปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อาจารี ศิริ
ผู้แต่งร่วม :
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม,
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อาจารี ศิริ. 2552. ปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อาจารี ศิริ. (2552) ปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

อาจารี ศิริ. ปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

อาจารี ศิริ. (2552) ปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 31
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 32
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0