การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม
การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิมผกา โพธิลังกา
ผู้แต่งร่วม :
-

พิมผกา โพธิลังกา. 2554. การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม. ลำปาง:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง;

พิมผกา โพธิลังกา. (2554) การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง:ลำปาง.

พิมผกา โพธิลังกา. การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม. ลำปาง:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2554. Print.

พิมผกา โพธิลังกา. (2554) การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง:ลำปาง.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0