ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง กับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง กับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง กับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ,

นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์. 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง กับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์. (2554) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง กับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง กับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.

นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์. (2554) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง กับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 89
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 68
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0