การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล
การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มณีฉัตร นิกรพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
ดนัย บุณยเกียรติ, วีณัน บัณฑิตย์, โชคชัย ไชยมงคล

มณีฉัตร นิกรพันธุ์,มณีฉัตร นิกรพันธ์..[และคนอื่นๆ]. 2554. การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล. เชียงใหม่:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

มณีฉัตร นิกรพันธุ์,มณีฉัตร นิกรพันธ์..[และคนอื่นๆ]. (2554) การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

มณีฉัตร นิกรพันธุ์,มณีฉัตร นิกรพันธ์..[และคนอื่นๆ]. การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล. เชียงใหม่:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.

มณีฉัตร นิกรพันธุ์,มณีฉัตร นิกรพันธ์..[และคนอื่นๆ]. (2554) การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 55
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 36
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0