การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กล่าวขวัญ ศรีสุข
ผู้แต่งร่วม :
เอกรัฐ ศรีสุข

กล่าวขวัญ ศรีสุข,เอกรัฐ ศรีสุข. 2554. การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ. ชลบุรี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา;

กล่าวขวัญ ศรีสุข,เอกรัฐ ศรีสุข. (2554) การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

กล่าวขวัญ ศรีสุข,เอกรัฐ ศรีสุข. การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ. ชลบุรี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.

กล่าวขวัญ ศรีสุข,เอกรัฐ ศรีสุข. (2554) การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0