การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก
การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก
ชื่อเรื่อง :
การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชลลดา บูรณกาล
ผู้แต่งร่วม :
จินตนา อินทรมงคล, กิตติ กุบแก้ว, ทองทวี ดีมะการ, นิกร สางห้วยไพร, สุพรชัย ฟ้ารี

ชลลดา บูรณกาล,ชลลดา บูรณกาล..[และคนอื่น ๆ]. 2554. การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก. กรุงเทพ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชลลดา บูรณกาล,ชลลดา บูรณกาล..[และคนอื่น ๆ]. (2554) การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพ.

ชลลดา บูรณกาล,ชลลดา บูรณกาล..[และคนอื่น ๆ]. การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก. กรุงเทพ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.

ชลลดา บูรณกาล,ชลลดา บูรณกาล..[และคนอื่น ๆ]. (2554) การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 18
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0