การจัดทำระบบวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ โดยรวมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
การจัดทำระบบวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ โดยรวมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ชื่อเรื่อง :
การจัดทำระบบวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ โดยรวมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุพิชญา ฉลวยเจริญวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
ประเสริฐ อัครประถมพงศ์,

สุพิชญา ฉลวยเจริญวงศ์. 2553. การจัดทำระบบวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ โดยรวมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุพิชญา ฉลวยเจริญวงศ์. (2553) การจัดทำระบบวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ โดยรวมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุพิชญา ฉลวยเจริญวงศ์. การจัดทำระบบวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ โดยรวมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

สุพิชญา ฉลวยเจริญวงศ์. (2553) การจัดทำระบบวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ โดยรวมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 39
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 30
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0