การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย
การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย
ชื่อเรื่อง :
การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัจริยา ไศละสูต
ผู้แต่งร่วม :
อนุเทพ รังสีพิพัฒน์, ภัทรกฤช ธีวะสุตระกูล

อัจริยา ไศละสูต and others. 2555. การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย. กรุงเทพฯ:คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อัจริยา ไศละสูต and others. (2555) การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

อัจริยา ไศละสูต and others. การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย. กรุงเทพฯ:คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.

อัจริยา ไศละสูต and others. (2555) การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0