การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดอลูมิเนียมอัลลอยโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร
การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดอลูมิเนียมอัลลอยโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดอลูมิเนียมอัลลอยโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย, วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ, ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, ชาญณรงค์ รุ่งเรือง

สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ. 2554. การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดอลูมิเนียมอัลลอยโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร. กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ. (2554) การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดอลูมิเนียมอัลลอยโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ. การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดอลูมิเนียมอัลลอยโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร. กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.

สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ. (2554) การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดอลูมิเนียมอัลลอยโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0