ตัวแทนอัจฉริยะ :นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวแทนอัจฉริยะ :นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อเรื่อง :
ตัวแทนอัจฉริยะ :นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์, ณัชชา มหปุญญานนท์

เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ and others. 2554. ตัวแทนอัจฉริยะ :นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง. สงขลา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ;

เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ and others. (2554) ตัวแทนอัจฉริยะ :นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ and others. ตัวแทนอัจฉริยะ :นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง. สงขลา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554. Print.

เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ and others. (2554) ตัวแทนอัจฉริยะ :นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.