การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคโพลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า
การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคโพลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า
ชื่อเรื่อง :
การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคโพลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดวงดาว อาจองค์
ผู้แต่งร่วม :
วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล

ดวงดาว อาจองค์. 2552. การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคโพลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ดวงดาว อาจองค์. (2552) การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคโพลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

ดวงดาว อาจองค์. การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคโพลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.

ดวงดาว อาจองค์. (2552) การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคโพลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 18
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0