การป้องกันแมลงในการผลิตลำไยอินทรีย์เพือการส่งออกโดยการห่อช่อผล
การป้องกันแมลงในการผลิตลำไยอินทรีย์เพือการส่งออกโดยการห่อช่อผล
ชื่อเรื่อง :
การป้องกันแมลงในการผลิตลำไยอินทรีย์เพือการส่งออกโดยการห่อช่อผล
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิชญาภา พันธ์จันทร์
ผู้แต่งร่วม :
ธีรนุช เจริญกิจ,

วิชญาภา พันธ์จันทร์. 2554. การป้องกันแมลงในการผลิตลำไยอินทรีย์เพือการส่งออกโดยการห่อช่อผล. สาขาวิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

วิชญาภา พันธ์จันทร์. (2554) การป้องกันแมลงในการผลิตลำไยอินทรีย์เพือการส่งออกโดยการห่อช่อผล . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

วิชญาภา พันธ์จันทร์. การป้องกันแมลงในการผลิตลำไยอินทรีย์เพือการส่งออกโดยการห่อช่อผล. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554.

วิชญาภา พันธ์จันทร์. (2554) การป้องกันแมลงในการผลิตลำไยอินทรีย์เพือการส่งออกโดยการห่อช่อผล . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0