การสกัดร่วมอัลตราโซนิคสารประกอบฟิโนลิคจากใบสบู่ดำ
การสกัดร่วมอัลตราโซนิคสารประกอบฟิโนลิคจากใบสบู่ดำ
ชื่อเรื่อง :
การสกัดร่วมอัลตราโซนิคสารประกอบฟิโนลิคจากใบสบู่ดำ
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชลธิรา คงสกุล
ผู้แต่งร่วม :
สุวัสสา พงษ์อำไพ,

ชลธิรา คงสกุล. 2553. การสกัดร่วมอัลตราโซนิคสารประกอบฟิโนลิคจากใบสบู่ดำ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ชลธิรา คงสกุล. (2553) การสกัดร่วมอัลตราโซนิคสารประกอบฟิโนลิคจากใบสบู่ดำ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

ชลธิรา คงสกุล. การสกัดร่วมอัลตราโซนิคสารประกอบฟิโนลิคจากใบสบู่ดำ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553.

ชลธิรา คงสกุล. (2553) การสกัดร่วมอัลตราโซนิคสารประกอบฟิโนลิคจากใบสบู่ดำ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0