การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์
ผู้แต่งร่วม :
ไพโรจน์ วิริยจารี, ชรินทร์ เตชะพันธุ์, จริญญา เสนาป่า, ขนิษฐา อุ้มอารีย์, เกื้อกูล จันทร์รัตน์

เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์,เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์..[และคนอื่น ๆ]. 2555. การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3. เชียงใหม่:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์,เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์..[และคนอื่น ๆ]. (2555) การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์,เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์..[และคนอื่น ๆ]. การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3. เชียงใหม่:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. Print.

เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์,เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์..[และคนอื่น ๆ]. (2555) การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 14
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0