คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรี นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรี นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง :
คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรี นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฐิติมา นุตราวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
จริยา ชมวารินทร์, จริยา หาญจนวงศ์

ฐิติมา นุตราวงศ์ and others. 2553. คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรี นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ฐิติมา นุตราวงศ์ and others. (2553) คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรี นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ฐิติมา นุตราวงศ์ and others. คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรี นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

ฐิติมา นุตราวงศ์ and others. (2553) คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรี นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0