ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อการลดความดันเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดเลือด
ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อการลดความดันเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดเลือด
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อการลดความดันเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดเลือด
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พวงรัตน์ ภักดีโชติ
ผู้แต่งร่วม :
ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์

พวงรัตน์ ภักดีโชติ,ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์. 2553. ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อการลดความดันเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดเลือด. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พวงรัตน์ ภักดีโชติ,ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์. (2553) ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อการลดความดันเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดเลือด. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

พวงรัตน์ ภักดีโชติ,ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์. ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อการลดความดันเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดเลือด. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

พวงรัตน์ ภักดีโชติ,ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์. (2553) ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อการลดความดันเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดเลือด. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.