การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงาน
การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงาน
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงาน
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อาภา อารีย์สมบูรณ์
ผู้แต่งร่วม :
ประเสริฐ อัครประถมพงศ์,

อาภา อารีย์สมบูรณ์. 2554. การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงาน. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อาภา อารีย์สมบูรณ์. (2554) การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อาภา อารีย์สมบูรณ์. การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงาน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

อาภา อารีย์สมบูรณ์. (2554) การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 21
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ความต้องการแรงงาน รอบที่ 2-4 เขตนครสวรรค์
กองวิชาการและสถิติแรงงาน กรมแรงงาน