การคัดเลือกเชื้อ Pseudomonas spp. จากดินที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการบ่งเอกลักษณ์
การคัดเลือกเชื้อ Pseudomonas spp. จากดินที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการบ่งเอกลักษณ์
ชื่อเรื่อง :
การคัดเลือกเชื้อ Pseudomonas spp. จากดินที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการบ่งเอกลักษณ์
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรรณดี บัญญัติรัชต
ผู้แต่งร่วม :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์

วรรณดี บัญญัติรัชต,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. 2552. การคัดเลือกเชื้อ Pseudomonas spp. จากดินที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการบ่งเอกลักษณ์. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วรรณดี บัญญัติรัชต,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. (2552) การคัดเลือกเชื้อ Pseudomonas spp. จากดินที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการบ่งเอกลักษณ์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วรรณดี บัญญัติรัชต,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. การคัดเลือกเชื้อ Pseudomonas spp. จากดินที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการบ่งเอกลักษณ์. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

วรรณดี บัญญัติรัชต,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. (2552) การคัดเลือกเชื้อ Pseudomonas spp. จากดินที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการบ่งเอกลักษณ์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รวมกฎหมายที่ดินด้านเกษตรกรรม
กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน