ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ
ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชนากานต์ วิริยะเกียรติ
ผู้แต่งร่วม :
สุมาลี วงษ์วิทิต,

ชนากานต์ วิริยะเกียรติ. 2554. ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ชนากานต์ วิริยะเกียรติ. (2554) ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

ชนากานต์ วิริยะเกียรติ. ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.

ชนากานต์ วิริยะเกียรติ. (2554) ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0