การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ
การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ
ชื่อเรื่อง :
การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กิตติ ลิ่มสกุล
ผู้แต่งร่วม :
สุจริต คูณธนจุลวงศ์, วินัย เชาวน์วิวัฒน์, ชวลิต เนื่องดี, สุนันท์ ศรเสนา, สุวัฒน์ ขยันขาย

กิตติ ลิ่มสกุล,กิตติ ลิ่มสกุล..[และคนอื่นๆ]. 2553. การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กิตติ ลิ่มสกุล,กิตติ ลิ่มสกุล..[และคนอื่นๆ]. (2553) การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

กิตติ ลิ่มสกุล,กิตติ ลิ่มสกุล..[และคนอื่นๆ]. การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.

กิตติ ลิ่มสกุล,กิตติ ลิ่มสกุล..[และคนอื่นๆ]. (2553) การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 89
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 26
วิชาการ :
 63
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0