แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและปัตตานี
แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและปัตตานี
ชื่อเรื่อง :
แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและปัตตานี
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิริมา ณ สงขลา
ผู้แต่งร่วม :
สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์, สมลักษณ์ บุญณรงค์, มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, จำรูญ ศรีชัยชนะ, ราชันย์ พัฒนศักดิ์

สิริมา ณ สงขลา,สิริมา ณ สงขลา..[และคนอื่นๆ]. 2554. แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและปัตตานี. กรุงเทพฯ:บริษัทไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์;

สิริมา ณ สงขลา,สิริมา ณ สงขลา..[และคนอื่นๆ]. (2554) แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและปัตตานี. บริษัทไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์:กรุงเทพฯ.

สิริมา ณ สงขลา,สิริมา ณ สงขลา..[และคนอื่นๆ]. แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและปัตตานี. กรุงเทพฯ:บริษัทไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์, 2554. Print.

สิริมา ณ สงขลา,สิริมา ณ สงขลา..[และคนอื่นๆ]. (2554) แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและปัตตานี. บริษัทไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 38
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 38
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0