การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
ปี :
[2552]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุเมธ ไชยประพัทธ์
ผู้แต่งร่วม :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, พนาลี ชีวกิดาการ, ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ

สุเมธ ไชยประพัทธ์,สุเมธ ไชยประพัทธ์..[และคนอื่นๆ]. [2552]. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา. สงขลา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สุเมธ ไชยประพัทธ์,สุเมธ ไชยประพัทธ์..[และคนอื่นๆ]. ([2552]) การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

สุเมธ ไชยประพัทธ์,สุเมธ ไชยประพัทธ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา. สงขลา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2552]. Print.

สุเมธ ไชยประพัทธ์,สุเมธ ไชยประพัทธ์..[และคนอื่นๆ]. ([2552]) การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.