การปรับปรุงต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตเส้นหมี่อบแห้ง
การปรับปรุงต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตเส้นหมี่อบแห้ง
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตเส้นหมี่อบแห้ง
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิติพงษ์ จึงเจริญพาณิชย์
ผู้แต่งร่วม :
ประเสริฐ อัครประถมพงศ์,

นิติพงษ์ จึงเจริญพาณิชย์. 2553. การปรับปรุงต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตเส้นหมี่อบแห้ง. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

นิติพงษ์ จึงเจริญพาณิชย์. (2553) การปรับปรุงต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตเส้นหมี่อบแห้ง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

นิติพงษ์ จึงเจริญพาณิชย์. การปรับปรุงต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตเส้นหมี่อบแห้ง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

นิติพงษ์ จึงเจริญพาณิชย์. (2553) การปรับปรุงต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตเส้นหมี่อบแห้ง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 38
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 38
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0