สมการการทำนายลักษณะที่แสดงออกของกล้วยไม้ว่านเพชรหึง
สมการการทำนายลักษณะที่แสดงออกของกล้วยไม้ว่านเพชรหึง
ชื่อเรื่อง :
สมการการทำนายลักษณะที่แสดงออกของกล้วยไม้ว่านเพชรหึง
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กนก เลิศพานิช
ผู้แต่งร่วม :
อัคนี ส่องแสง

กนก เลิศพานิช,อัคนี ส่องแสง. 2554. สมการการทำนายลักษณะที่แสดงออกของกล้วยไม้ว่านเพชรหึง. สมุทรปราการ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

กนก เลิศพานิช,อัคนี ส่องแสง. (2554) สมการการทำนายลักษณะที่แสดงออกของกล้วยไม้ว่านเพชรหึง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:สมุทรปราการ.

กนก เลิศพานิช,อัคนี ส่องแสง. สมการการทำนายลักษณะที่แสดงออกของกล้วยไม้ว่านเพชรหึง. สมุทรปราการ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554. Print.

กนก เลิศพานิช,อัคนี ส่องแสง. (2554) สมการการทำนายลักษณะที่แสดงออกของกล้วยไม้ว่านเพชรหึง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:สมุทรปราการ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0