ประสิทธิภาพของโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร
ประสิทธิภาพของโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพของโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เจนวิทย์ ทาแกง
ผู้แต่งร่วม :
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,

เจนวิทย์ ทาแกง. 2554. ประสิทธิภาพของโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร. สาขาวิชากีฏวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

เจนวิทย์ ทาแกง. (2554) ประสิทธิภาพของโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เจนวิทย์ ทาแกง. ประสิทธิภาพของโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

เจนวิทย์ ทาแกง. (2554) ประสิทธิภาพของโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0