การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง :
การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรัญ งานผ่องใส
ผู้แต่งร่วม :
วสันณ์ เพชรรัตน์,, วัลลภ สันติประชา,, วันวิศาข์ งามผ่องใส,, ทวีพร บัวทอง,, อุษา ศรีใส,

อรัญ งานผ่องใส,อรัญ งานผ่องใส..[และคนอื่นๆ]. 2555. การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

อรัญ งานผ่องใส,อรัญ งานผ่องใส..[และคนอื่นๆ]. (2555) การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

อรัญ งานผ่องใส,อรัญ งานผ่องใส..[และคนอื่นๆ]. การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555. Print.

อรัญ งานผ่องใส,อรัญ งานผ่องใส..[และคนอื่นๆ]. (2555) การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0