การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ปี :
[2553]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กรรณิกา สุภาภา
ผู้แต่งร่วม :
อมร ไชยแสน, สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ, ฌาณิญา จินดามล, พชร แก้วดี, นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์

กรรณิกา สุภาภา,กรรณิกา สุภาภา..[และคนอื่นๆ]. [2553]. การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด. ตราด:วิทยาลัยชุมชนตราด;

กรรณิกา สุภาภา,กรรณิกา สุภาภา..[และคนอื่นๆ]. ([2553]) การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด. วิทยาลัยชุมชนตราด:ตราด.

กรรณิกา สุภาภา,กรรณิกา สุภาภา..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด. ตราด:วิทยาลัยชุมชนตราด, [2553]. Print.

กรรณิกา สุภาภา,กรรณิกา สุภาภา..[และคนอื่นๆ]. ([2553]) การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด. วิทยาลัยชุมชนตราด:ตราด.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 96
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 43
วิชาการ :
 25
สังคม/ชุมชน :
 28
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0