การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากจากกากที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลเสตชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง
การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากจากกากที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลเสตชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากจากกากที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลเสตชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อลิศรา เรืองแสง
ผู้แต่งร่วม :
ขนิษฐา หมู่โสภิญ, มลลิกา บุญมี

อลิศรา เรืองแสง and others. 2553. การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากจากกากที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลเสตชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

อลิศรา เรืองแสง and others. (2553) การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากจากกากที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลเสตชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

อลิศรา เรืองแสง and others. การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากจากกากที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลเสตชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

อลิศรา เรืองแสง and others. (2553) การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากจากกากที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลเสตชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 22
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 22
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0