การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิวัฒน์ พิชญากร
ผู้แต่งร่วม :
ประภาพร บุญมี, วิรัช ทวีปรีดา

วิวัฒน์ พิชญากร and others. 2553. การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

วิวัฒน์ พิชญากร and others. (2553) การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

วิวัฒน์ พิชญากร and others. การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553. Print.

วิวัฒน์ พิชญากร and others. (2553) การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.