การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วยถั่วเขียวและผลต่อคุณภาพของถั่วเขียวผิวมัน
การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วยถั่วเขียวและผลต่อคุณภาพของถั่วเขียวผิวมัน
ชื่อเรื่อง :
การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วยถั่วเขียวและผลต่อคุณภาพของถั่วเขียวผิวมัน
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภราดร ณ พิจิตร
ผู้แต่งร่วม :
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,

ภราดร ณ พิจิตร. 2554. การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วยถั่วเขียวและผลต่อคุณภาพของถั่วเขียวผิวมัน. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ภราดร ณ พิจิตร. (2554) การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วยถั่วเขียวและผลต่อคุณภาพของถั่วเขียวผิวมัน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ภราดร ณ พิจิตร. การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วยถั่วเขียวและผลต่อคุณภาพของถั่วเขียวผิวมัน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

ภราดร ณ พิจิตร. (2554) การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วยถั่วเขียวและผลต่อคุณภาพของถั่วเขียวผิวมัน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0