การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก
การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ผู้แต่งร่วม :
ชาคริต โพธิ์งาม

ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,ชาคริต โพธิ์งาม. 2555. การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก. อุบลราชธานี:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,ชาคริต โพธิ์งาม. (2555) การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,ชาคริต โพธิ์งาม. การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก. อุบลราชธานี:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555. Print.

ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,ชาคริต โพธิ์งาม. (2555) การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.