โครงการ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และลักษณะสมบัติของ β-galactosidase สำหรับการย่อยสลายแลคโตสและการเกิดพรีไบโอติก การแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์โดยจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูง
โครงการ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และลักษณะสมบัติของ β-galactosidase สำหรับการย่อยสลายแลคโตสและการเกิดพรีไบโอติก การแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์โดยจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูง
ชื่อเรื่อง :
โครงการ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และลักษณะสมบัติของ β-galactosidase สำหรับการย่อยสลายแลคโตสและการเกิดพรีไบโอติก การแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์โดยจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูง
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิมพ์ชนก นาคราช
ผู้แต่งร่วม :
จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์

พิมพ์ชนก นาคราช,จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์. 2553. โครงการ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และลักษณะสมบัติของ β-galactosidase สำหรับการย่อยสลายแลคโตสและการเกิดพรีไบโอติก การแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์โดยจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

พิมพ์ชนก นาคราช,จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์. (2553) โครงการ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และลักษณะสมบัติของ β-galactosidase สำหรับการย่อยสลายแลคโตสและการเกิดพรีไบโอติก การแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์โดยจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูง. มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ.

พิมพ์ชนก นาคราช,จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์. โครงการ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และลักษณะสมบัติของ β-galactosidase สำหรับการย่อยสลายแลคโตสและการเกิดพรีไบโอติก การแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์โดยจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. Print.

พิมพ์ชนก นาคราช,จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์. (2553) โครงการ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และลักษณะสมบัติของ β-galactosidase สำหรับการย่อยสลายแลคโตสและการเกิดพรีไบโอติก การแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์โดยจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูง. มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
อุตสาหกรรมน้ำมันพืช
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม