การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
ชื่อเรื่อง :
การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
ปี :
2009
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
Janya Inthamanee
ผู้แต่งร่วม :
จันทิมา ชั่งสิริพร, จรัญ บุญกาญจน์, จรรยา อินทมณี

Janya Inthamanee. 2009. การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี. Songkhla:Faculty of Engineering Prince of Songkla University;

Janya Inthamanee. (2009) การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี (รายงานผลงานวิจัย). Faculty of Engineering Prince of Songkla University:Songkhla.

Janya Inthamanee. การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี. Songkhla:Faculty of Engineering Prince of Songkla University, 2009.

Janya Inthamanee. (2009) การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี (รายงานผลงานวิจัย). Faculty of Engineering Prince of Songkla University:Songkhla.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 88
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 14
วิชาการ :
 74
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0