ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein
ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฉันทนา อารมย์ดี
ผู้แต่งร่วม :
สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, แจ่มใส เพียรทอง

ฉันทนา อารมย์ดี. 2552. ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ฉันทนา อารมย์ดี. (2552) ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ฉันทนา อารมย์ดี. ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

ฉันทนา อารมย์ดี. (2552) ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0