การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำ เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำ เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำ เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มณฑิรา นพรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
อนันต์ ทองทา, พนิต กิจสุบรรณ, ศนิ จิระสถิตย์

มณฑิรา นพรัตน์,มณฑิรา นพรัตน์..[และคนอื่นๆ]. 2554. การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำ เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

มณฑิรา นพรัตน์,มณฑิรา นพรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2554) การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำ เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

มณฑิรา นพรัตน์,มณฑิรา นพรัตน์..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำ เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.

มณฑิรา นพรัตน์,มณฑิรา นพรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2554) การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำ เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.