การพัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการผลิตสารโพลีคีไทด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งช่องปากในรา Aspergillus oryzae MTG4 ดัดแปลงพันธุ์
การพัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการผลิตสารโพลีคีไทด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งช่องปากในรา Aspergillus oryzae MTG4 ดัดแปลงพันธุ์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการผลิตสารโพลีคีไทด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งช่องปากในรา Aspergillus oryzae MTG4 ดัดแปลงพันธุ์
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
ผู้แต่งร่วม :
อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์, จันทิรา ปัญญา, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล. 2553. การพัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการผลิตสารโพลีคีไทด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งช่องปากในรา Aspergillus oryzae MTG4 ดัดแปลงพันธุ์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล. (2553) การพัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการผลิตสารโพลีคีไทด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งช่องปากในรา Aspergillus oryzae MTG4 ดัดแปลงพันธุ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล. การพัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการผลิตสารโพลีคีไทด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งช่องปากในรา Aspergillus oryzae MTG4 ดัดแปลงพันธุ์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. Print.

ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล. (2553) การพัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการผลิตสารโพลีคีไทด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งช่องปากในรา Aspergillus oryzae MTG4 ดัดแปลงพันธุ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.