การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พนิตตรา ชำนาญศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
อารยา อารมณ์ฤทธิ์,

พนิตตรา ชำนาญศิลป์. 2554. การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พนิตตรา ชำนาญศิลป์. (2554) การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

พนิตตรา ชำนาญศิลป์. การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.

พนิตตรา ชำนาญศิลป์. (2554) การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.