การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน
การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน
ชื่อเรื่อง :
การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มนทกานติ ท้ามติ้น
ผู้แต่งร่วม :
สุพิศ ทองรอด, ชัชวาลี ชัยศรี, สิริพร ลือชัย ชัยกุล

มนทกานติ ท้ามติ้น,มนทกานติ ท้ามติ้น..[และคนอื่นๆ]. 2555. การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง;

มนทกานติ ท้ามติ้น,มนทกานติ ท้ามติ้น..[และคนอื่นๆ]. (2555) การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง:กรุงเทพฯ.

มนทกานติ ท้ามติ้น,มนทกานติ ท้ามติ้น..[และคนอื่นๆ]. การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, 2555. Print.

มนทกานติ ท้ามติ้น,มนทกานติ ท้ามติ้น..[และคนอื่นๆ]. (2555) การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 228
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 150
วิชาการ :
 58
สังคม/ชุมชน :
 20
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0