การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กุลยา ทองเพชร
ผู้แต่งร่วม :
วินัย อาจคงหาญ

กุลยา ทองเพชร. 2551. การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กุลยา ทองเพชร. (2551) การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

กุลยา ทองเพชร. การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.

กุลยา ทองเพชร. (2551) การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 18
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 18
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0