ตัวแปรสุ่มเบตาเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไปและการประยุกต์ทางด้านความเชื่อถือได้
ตัวแปรสุ่มเบตาเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไปและการประยุกต์ทางด้านความเชื่อถือได้
ชื่อเรื่อง :
ตัวแปรสุ่มเบตาเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไปและการประยุกต์ทางด้านความเชื่อถือได้
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อารียา สุดสุข
ผู้แต่งร่วม :
วินัย โพธิ์สุวรรณ

อารียา สุดสุข. 2555. ตัวแปรสุ่มเบตาเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไปและการประยุกต์ทางด้านความเชื่อถือได้. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อารียา สุดสุข. (2555) ตัวแปรสุ่มเบตาเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไปและการประยุกต์ทางด้านความเชื่อถือได้ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

อารียา สุดสุข. ตัวแปรสุ่มเบตาเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไปและการประยุกต์ทางด้านความเชื่อถือได้. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.

อารียา สุดสุข. (2555) ตัวแปรสุ่มเบตาเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไปและการประยุกต์ทางด้านความเชื่อถือได้ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0